آگهی استخدام کارمند اداری در مدرسه

استخدام کارمند اداری در مدرسه

1397-08-05

استخدام کارمند اداری در مدرسه با ساعت کار 7/30 الی 16 در محدوده صادقیه

استخدام کارمند اداری در مدرسه با ساعت کار 7/30 الی 16 در محدوده صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی