آگهی استخدام کارمند خانم در کارخانه تولیدی

استخدام کارمند خانم در کارخانه تولیدی

1398-03-12

استخدام کارمند خانم در کارخانه تولیدی به همراه ضامن معتبر در هشتگرد

استخدام کارمند خانم در کارخانه تولیدی به همراه ضامن معتبر در هشتگرد

کرج هشتگرد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی