آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-03-12

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ظاهر آراسته به صورت پاره وقت با حقوق 500.000 تومان

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ظاهر آراسته به صورت پاره وقت با حقوق 500.000 تومان

کرج گلشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی