آگهی استخدام کارمند خانم در دفتر بیمه

استخدام کارمند خانم در دفتر بیمه

1398-03-12

استخدام کارمند خانم در دفتر بیمه به صورت نیمه وقت با حقوق 300.000 تومان

استخدام کارمند خانم در دفتر بیمه به صورت نیمه وقت با حقوق 300.000 تومان

زابل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی