آگهی استخدام تعدادی منشی در شرکت معتبر

استخدام تعدادی منشی در شرکت معتبر

1398-03-12

استخدام تعدادی منشی در شرکت معتبر به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و شیک

استخدام تعدادی منشی در شرکت معتبر به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و شیک

کیش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی