آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی

1398-03-12

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی در دو شیفت کاری با حقوق تا 2 م

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی در دو شیفت کاری با حقوق تا 2 م

کیش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی