آگهی استخدام مسئول دفتر در شرکتی فعال

استخدام مسئول دفتر در شرکتی فعال

1398-03-12

استخدام مسئول دفتر در شرکتی فعال با حقوق 2/400 م محدوده مرکز خرید فاز ۴ صدف ،طبقه اول واحد ۴۶

استخدام مسئول دفتر در شرکتی فعال با حقوق 2/400 م محدوده مرکز خرید فاز ۴ صدف ،طبقه اول واحد ۴۶

کیش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی