آگهی استخدام منشی در شرکت برق اسپادان

استخدام منشی در شرکت برق اسپادان

1398-03-12

استخدام منشی در شرکت برق اسپادان به صورت نیمه وقت با حقوق 1 م

استخدام منشی در شرکت برق اسپادان به صورت نیمه وقت با حقوق 1 م

نجف‌ آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی