آگهی استخدام منشی خانم در شرکت حمل و نقل پایتخت

استخدام منشی خانم در شرکت حمل و نقل پایتخت

1398-03-12

استخدام منشی خانم در شرکت حمل و نقل پایتخت به صورت تمام وقت به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در شرکت حمل و نقل پایتخت به صورت تمام وقت به همراه بیمه

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی