آگهی استخدام جوشکار

استخدام جوشکار

1398-03-12

استخدام جوشکار . کار در خارج از کردستان می باشد.

استخدام جوشکار . کار در خارج از کردستان می باشد.

سنندج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی