آگهی استخدام منشی خانم در دفتر کارواش

استخدام منشی خانم در دفتر کارواش

1398-03-12

استخدام منشی خانم در دفتر کارواش به صورت تمام وقت با حقوق 1 م

استخدام منشی خانم در دفتر کارواش به صورت تمام وقت با حقوق 1 م

شهریار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی