آگهی استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس مهران

استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس مهران

1398-03-12

استخدام تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس مهران با درآمد خوب و محیطی آرام

استخدام تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس مهران با درآمد خوب و محیطی آرام

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی