آگهی استخدام راننده با ماشین دوگانه سوز جهت کار در تاکسی تلفنی

استخدام راننده با ماشین دوگانه سوز جهت کار در تاکسی تلفنی

1398-03-12

استخدام تعدادی راننده با ماشین دوگانه سوز جهت کار در تاکسی تلفنی با زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده با ماشین دوگانه سوز جهت کار در تاکسی تلفنی با زنگ خور خوب

ایلام

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی