آگهی استخدام راننده موتور جهت کار در شرکت پوشاک

استخدام راننده موتور جهت کار در شرکت پوشاک

1397-08-05

استخدام یه نفر آقا جهت راننده وانت، مزدا و موتور جهت کار در شرکت پوشاک با ساعت کار 8 الی 20 با حقوق ثابت 1/600 میلیون با پورسانت عالی و بیمه تامین اجتماعی

استخدام یه نفر آقا جهت راننده وانت، مزدا و موتور جهت کار در شرکت پوشاک با ساعت کار 8 الی 20 با حقوق ثابت 1/600 میلیون با پورسانت عالی و بیمه تامین اجتماعی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی