آگهی استخدام پیک موتوری جهت دریافت لباس برای خشکشویی

استخدام پیک موتوری جهت دریافت لباس برای خشکشویی

1397-08-06

استخدام پیک موتوری تمام وقت جهت دریافت لباس برای خشکشویی با ساعت کاری 9 الی 21 و با 4 روز کاری با حقوق ماهیانه 4 میلیون

استخدام پیک موتوری تمام وقت جهت دریافت لباس برای خشکشویی با ساعت کاری 9 الی 21 و با 4 روز کاری با حقوق ماهیانه 4 میلیون

تهران دروس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی