آگهی استخدام منشی در املاک

استخدام منشی در املاک

1398-03-11

استخدام منشی در املاک با ظاهر مناسب و منظم متعهد و وقت شناس با حقوق مکفی

استخدام منشی در املاک با ظاهر مناسب و منظم متعهد و وقت شناس با حقوق مکفی

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی