آگهی استخدام منشی خانم در فروشگاه

استخدام منشی خانم در فروشگاه

1398-03-11

استخدام منشی خانم در فروشگاه با حقوق مکفی به همراه پورسانت

استخدام منشی خانم در فروشگاه با حقوق مکفی به همراه پورسانت

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی