آگهی استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر پیمانکاری

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر پیمانکاری

1398-03-11

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر پیمانکاری با ظاهر مناسب و شیک در محدوده ستارخان

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر پیمانکاری با ظاهر مناسب و شیک در محدوده ستارخان

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی