آگهی استخدام خواننده در مجموعه فرهنگی

استخدام خواننده در مجموعه فرهنگی

1398-03-11

استخدام خواننده در مجموعه فرهنگی با شرایط بسیار خوب برای افراد ماهر

استخدام خواننده در مجموعه فرهنگی با شرایط بسیار خوب برای افراد ماهر

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی