آگهی استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

1397-08-06

استخدام حسابدار در یک شرکت تولیدی در شهرک صنعتی مسلط به امور بیمه و حقوق و دستمزد و نرم افزارهای حسابداری. با سرویس تا محل کار

استخدام حسابدار در یک شرکت تولیدی در شهرک صنعتی مسلط به امور بیمه و حقوق و دستمزد و نرم افزارهای حسابداری. با سرویس تا محل کار

قزوین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی