آگهی استخدام راننده با وانت پیکان یا آریسان مسقف

استخدام راننده با وانت پیکان یا آریسان مسقف

1398-03-11

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان یا آریسان مسقف جهت پخش دارو با شرایط کاری خوب

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان یا آریسان مسقف جهت پخش دارو با شرایط کاری خوب

مشهد بلوار توس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی