آگهی استخدام راننده ایسوزو و نیسان

استخدام راننده ایسوزو و نیسان

1398-03-11

استخدام تعدادی راننده ایسوزو و نیسان جهت کار در یک شرکت معتبر در زمینه پخش مواد پروتئینی و غذایی با مزایا

استخدام تعدادی راننده ایسوزو و نیسان جهت کار در یک شرکت معتبر در زمینه پخش مواد پروتئینی و غذایی با مزایا

مشهد انذیشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی