آگهی استخدام فروشنده کیف و کفش

استخدام فروشنده کیف و کفش

1397-08-06

استخدام فروشنده آقا جهت فروش کیف و کفش زنانه در محدوده کوچه برلن

استخدام فروشنده آقا جهت فروش کیف و کفش زنانه در محدوده کوچه برلن

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی