آگهی استخدام راننده در صنایع غذایی بفرمایید

استخدام راننده در صنایع غذایی بفرمایید

1397-08-06

استخدام راننده در صنایع غذایی بفرمایید با 2.500 تومان حقوق دارای ماشین های وانت آریسان، وانت پراید، وانت ال ۹۰

استخدام راننده در صنایع غذایی بفرمایید با 2.500 تومان حقوق دارای ماشین های وانت آریسان، وانت پراید، وانت ال ۹۰

قزوین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی