آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1398-03-10

استخدام تعدادی موتورسوار جهت پیک ، انبار و کالا رسان با درآمدی خوب

استخدام تعدادی موتورسوار جهت پیک ، انبار و کالا رسان با درآمدی خوب

کرج طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی