آگهی استخدام گوینده در مجموعه فرهنگی

استخدام گوینده در مجموعه فرهنگی

1398-03-10

استخدام گوینده در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود. فقط رزومه ارسال شود

استخدام گوینده در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود. فقط رزومه ارسال شود

کرج شهر جدید اندیشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی