آگهی استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

1398-03-10

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی. فقط افراد ماهر تماس بگیرند

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی. فقط افراد ماهر تماس بگیرند

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی