آگهی استخدام منشی خانم در دفتر

استخدام منشی خانم در دفتر

1398-03-09

استخدام منشی خانم در دفتر با ظاهر آراسته و شیک با حقوق مکفی در محدوده دریان نو

استخدام منشی خانم در دفتر با ظاهر آراسته و شیک با حقوق مکفی در محدوده دریان نو

تهران دریان نو

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی