آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-03-09

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی در محیطی سالم و دوستانه با حقوق 1/500 م

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی در محیطی سالم و دوستانه با حقوق 1/500 م

تهران جنت آباد مرکزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی