آگهی استخدام منشی خانم در شرکت مجاز

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز

1398-03-09

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز به صورت تمام وقت با ظاهری آراسته و تمیز

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز به صورت تمام وقت با ظاهری آراسته و تمیز

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی