آگهی استخدام کارگرو پیک پیاده و پیک موتوری

استخدام کارگرو پیک پیاده و پیک موتوری

1397-07-18

استخدام به کارگرو پیک پیاده و پیک موتوری آشنا به منطقه بازار بزرگ تهران و حومه بازار نیازمندیم لطفا ؛ علاقه مندان به حرفه رستوران ترجیحاً

استخدام به کارگرو پیک پیاده و پیک موتوری آشنا به منطقه بازار بزرگ تهران و حومه بازار نیازمندیم لطفا ؛ علاقه مندان به حرفه رستوران ترجیحاً

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی