آگهی استخدام مدیر فروش مصالح ساختمانی

استخدام مدیر فروش مصالح ساختمانی

1397-08-06

استخدام تعدادی مدیر فروش در زمینه مصالح ساختمانی با حقوق ثابت و ساعت کاری 9 الی 17

استخدام تعدادی مدیر فروش در زمینه مصالح ساختمانی با حقوق ثابت و ساعت کاری 9 الی 17

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی