آگهی استخدام منشی خانم در دفتر نمایندگی تعمیر لوازم صوتی وتصویری خانگی

استخدام منشی خانم در دفتر نمایندگی تعمیر لوازم صوتی وتصویری خانگی

1398-03-08

استخدام منشی خانم در دفتر نمایندگی تعمیر لوازم صوتی وتصویری خانگی به صورت تمام وقت و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر نمایندگی تعمیر لوازم صوتی وتصویری خانگی به صورت تمام وقت و حقوق مکفی

اراک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی