آگهی استخدام منشی در موسسه ای خصوصی

استخدام منشی در موسسه ای خصوصی

1398-03-08

استخدام منشی در موسسه ای خصوصی به روز و خوش پوش با حقوق توافقی

استخدام منشی در موسسه ای خصوصی به روز و خوش پوش با حقوق توافقی

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی