آگهی استخدام راننده کامیون جهت حمل و نقل اسباب منزل

استخدام راننده کامیون جهت حمل و نقل اسباب منزل

1397-08-06

استخدام راننده کامیون با سابقه کار و حقوق مکفی جهت حمل و نقل اسباب منزل نیازمندیم.

استخدام راننده کامیون با سابقه کار و حقوق مکفی جهت حمل و نقل اسباب منزل نیازمندیم.

کرج باغستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی