آگهی استخدام منشی خانم در مرکز مشاوره

استخدام منشی خانم در مرکز مشاوره

1398-03-08

استخدام منشی خانم در مرکز مشاوره به صورت تمام وقت با حقوق مکفی به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در مرکز مشاوره به صورت تمام وقت با حقوق مکفی به همراه بیمه

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی