آگهی استخدام منشی آقا در شرکت فعال

استخدام منشی آقا در شرکت فعال

1398-03-08

استخدام منشی آقا در شرکت فعال با ظاهر آراسته و مناسب متعهد و وقت شناس

استخدام منشی آقا در شرکت فعال با ظاهر آراسته و مناسب متعهد و وقت شناس

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی