آگهی استخدام پیک موتوری جهت کار در رستوران

استخدام پیک موتوری جهت کار در رستوران

1397-08-06

استخدام پیک موتوری جهت کار در رستوران و ارسال غذا در محدوده کمرد با حقوق مناسب

استخدام پیک موتوری جهت کار در رستوران و ارسال غذا در محدوده کمرد با حقوق مناسب

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی