آگهی استخدام منشی مدیر عامل خانم در یک شرکت بزرگ

استخدام منشی مدیر عامل خانم در یک شرکت بزرگ

1398-03-08

استخدام منشی مدیر عامل خانم در یک شرکت بزرگ خوش برخورد با پرستیژ با حقوق 3/200 م

استخدام منشی مدیر عامل خانم در یک شرکت بزرگ خوش برخورد با پرستیژ با حقوق 3/200 م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی