آگهی استخدام پیک موتوری جهت کار در رستوران

استخدام پیک موتوری جهت کار در رستوران

1398-03-08

استخدام تعدادی پیک موتوری با ظاهری منظم جهت کار در رستوران با درآمد مکفی و مزایا

استخدام تعدادی پیک موتوری با ظاهری منظم جهت کار در رستوران با درآمد مکفی و مزایا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی