آگهی استخدام آرماتور بند در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

استخدام آرماتور بند در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

1398-03-08

استخدام آرماتور بند در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس . ارائه مدارک کاری و شناسایی . فعال و خبره

استخدام آرماتور بند در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس . ارائه مدارک کاری و شناسایی . فعال و خبره

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی