آگهی استخدام منشی خانم در فروشگاه پارچه فروشی

استخدام منشی خانم در فروشگاه پارچه فروشی

1398-03-08

استخدام منشی خانم در فروشگاه پارچه فروشی با ظاهر آراسته و شیک در محدوده دروازه شمیران

استخدام منشی خانم در فروشگاه پارچه فروشی با ظاهر آراسته و شیک در محدوده دروازه شمیران

تهران دروازه شمیران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی