آگهی استخدام منشی خانم در فروشگاه

استخدام منشی خانم در فروشگاه

1398-03-08

استخدام منشی خانم در فروشگاه به صورت تمام وقت و محل کار لاله زار جنوبی

استخدام منشی خانم در فروشگاه به صورت تمام وقت و محل کار لاله زار جنوبی

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی