آگهی استخدام منشی خانم در دفتر قالیشویی

استخدام منشی خانم در دفتر قالیشویی

1398-03-08

استخدام منشی خانم در دفتر قالیشویی در دو شیفت کاری با حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در دفتر قالیشویی در دو شیفت کاری با حقوق توافقی

شیراز شهرک رکن آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی