آگهی استخدام تعدادی منشی خانم در انجمن نیکوکاری ارمغان

استخدام تعدادی منشی خانم در انجمن نیکوکاری ارمغان

1398-03-08

استخدام تعدادی منشی خانم در انجمن نیکوکاری ارمغان در دو شیفت کاری در محیط کاملا زنانه

استخدام تعدادی منشی خانم در انجمن نیکوکاری ارمغان در دو شیفت کاری در محیط کاملا زنانه

شیراز سیاحتگر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی