آگهی استخدام منشی خانم در دفتر فنی مهندسی

استخدام منشی خانم در دفتر فنی مهندسی

1398-03-07

استخدام منشی خانم در دفتر فنی مهندسی به صورت تمام وقت با حقوق 1/800 م

استخدام منشی خانم در دفتر فنی مهندسی به صورت تمام وقت با حقوق 1/800 م

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی