آگهی استخدام منشی خانم در دفتر شرکت

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت

1398-03-07

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت با ساعت کار 9 الی 16 و محل دفتر حوالی نصف راه

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت با ساعت کار 9 الی 16 و محل دفتر حوالی نصف راه

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی