آگهی استخدام منشی خانم در دفتر ترجمه رسمی

استخدام منشی خانم در دفتر ترجمه رسمی

1398-03-07

استخدام منشی خانم در دفتر ترجمه رسمی به صورت تمام وقت با حقوق 1/400 م به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در دفتر ترجمه رسمی به صورت تمام وقت با حقوق 1/400 م به همراه بیمه

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی