آگهی استخدام منشی مدیرعامل خانم در یک شرکت بین المللی

استخدام منشی مدیرعامل خانم در یک شرکت بین المللی

1398-03-07

استخدام منشی مدیرعامل خانم در یک شرکت بین المللی با حقوق 7 م در محدوده الهیه

استخدام منشی مدیرعامل خانم در یک شرکت بین المللی با حقوق 7 م در محدوده الهیه

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی