آگهی استخدام منشی خانم در مرکز مشاوره و آموزش حامی

استخدام منشی خانم در مرکز مشاوره و آموزش حامی

1398-03-07

استخدام منشی خانم در مرکز مشاوره و آموزش حامی با حقوق 600.000 تومان در محدوده پیروزی

استخدام منشی خانم در مرکز مشاوره و آموزش حامی با حقوق 600.000 تومان در محدوده پیروزی

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی